Akreditasyonlarımız
   

İYİ TARIM UYGULAMALARI
İyi Tarım Uygulamaları denilince; tarımsal üretimin çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek Şekilde kontrollü olarak yapıldığı, bu üretimin sonucunda elde edilen ürünün sertifikalandırılarak tüketiciye ulaştırıldığı işlemler zinciri akla gelmelidir.

Amaçlar;
* Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması
* Doğal kaynakların korunması
* Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik
* Gıda güvenliğinin sağlanmasıdır

İYİ TARIM UYGULAMALARININ KAPSADIĞI HUSUSLAR
1. Gıda güvenliğine yönelik tedbirler
2. Çevreyi ve toprağı korumaya yönelik tedbirler
3. Üreticilerin ve tarım işçilerinin sağlık, güvenlik ve refahına yönelik tedbirler iyi tarım uygulamalarını oluşturur.

İYİ TARIM UYGULAMALARI KİME, NE FAYDA SAĞLAR?
İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ile yaşadığımız çevreyi ve toprağı koruruz. Unutmayalım ki, gelecek nesillere kirletilmemiş bir çevre ve toprak bırakmak hepimizin vazifesidir.
İTU yapan üretici sağlıklı hayatın dostudur. O,hem kendisinin ve çalışanlarının hem de sunduğu güvenilir tarım ürünleriyle tüketicinin sağlığını korur.
İTU, tarımda çalışan işçilerin sosyal haklarında da iyileşme imkanı sağlar.
İyi tarım ürünleri, halkın sağlıklı yaşam ve sağlıklı tüketim yapma bilincini geliştirir. Bu bilinç geliştikçe iyi tarım ürünleri giderek daha fazla talep edilecektir. Artan taleple birlikte, iyi tarım ürünlerinin pazardaki rekabet gücü büyüyecektir.
Dış pazarda ürünün fiyatı kadar kalitesi ve güvenilirliği de önemlidir. İyi tarım uygulamaları ürünün güvenilirliğini ve kalitesini artırdığı için dış pazarlara daha kolay ihraç yapma imkanı sağlar.
Rekabet gücünün ve pazarlama imkanlarının gelişmesi sayesinde üretici daha fazla kazanç elde etmeye başlar.

Başvuru Formu için tıklayınız...

All Rights Reserved (KAS International Certification)