Akreditasyonlarımız
   

ISO 14001 nedir?

Çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemdir. Bu standart, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluştururken, sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararı da en aza indirgeyip, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.  

Çevre nedir?
Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su, toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora), hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır.

Çevre politikası nedir?
Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak;
çevre ile ilgili faaliyet, amaç ve hedeflerine çerçeve teşkil etmek üzere verdiği taahhüdüdür.

Çevre boyutu nedir?
Kuruluşun faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır. 

Çevre etkisi nedir?
14001,iso 14001,iso 14001 nedir?,iso 14001 belgesi,iso 14001 çevre yönetim sistemi,iso 14001 çevre nedir?,iso 14001 ne demek?,14001 çevre
Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir. 

Sürdürülebilir kalkınma nedir?
 
Mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaktır.

Kirlenmenin önlenmesi nedir? 
Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tabi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikamesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır.

ISO 14001 Alacağız, boryağ ile başımız dertte, Nasıl kurtuluruz?
Talaşlı imalat yapan firmaların en büyük sorunlarından biri de boryağ olarak nitelendirilen kesme sıvılarını kullanıyor olmalarıdır. Bunların temini çok kolay iken elden çıkartmak bir o kadar zor ve problemlidir. Bilhassa serbest bölgedeki firmaların yaşadıkları sorunları herkes iyi bilir. Boryağa alternatif olarak Almanyadan bazı ürünler ithal ediliyor. Sistem özünde havayla çalışan bir ünite içinde çok az miktarda ester bazlı vizkositeleri bu iş için ayarlanmış bitkisel yağ var. Bu yağ ünitenin içinde bulunan booster sayesinde pulvarize hale geliyor ve hava yardımıyla CNC torna ve frezelerde kesici takımın ucuna gönderiliyor, ayrıca atık denen birşey yok, sarfiyat saatte 8 ml. ve zaten gözle de görünmüyor, herhangi bir damlama bile söz konusu değil. Yağın % 70' i talaşla atılırken %30' u parçanın üzerinde kalıyor ve korozyonuda böylece engelliyor.

ISO 14001 olan tüm müşterilerimiz bu sisteme dönüyor, Avrupalı çevreciler boryağ konusunda çok hassas. İnsan sağlığına olan olumsuz etkileri, çevreye olan olumsuz etkileri olsun çözüm bekliyor. % 96' sı su olan bir ürünün çözülmesi mümkün değildir, ancak buharlaştırma yöntemine gidilebilir ve bunun maliyeti türkiyede inanılmaz pahalıdır. Bu bağlamda boryağa alternatif ürün kullanılması tavsiye edilmektedir.

All Rights Reserved (KAS International Certification)