Akreditasyonlarımız
   

OHSAS 18001 belgesi ISO 18001 (OHSAS) nedir?

İş Güvenliği kalite standartlarıdır. OHSAS 18001, işyerinde meydana gelebilecek olası bir iş kazası riskini en aza indirgemek ve iş güvenliği - işçi sağlığı ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. 

OHSAS 18001:2007  Standardında 2007 ne anlama gelir?
2007 standartta yapılan son değişikliğin ne zaman yapıldığını ifade eder, yani standartta ki revizyon yılıdır.

Tehlike nedir?
İnsanların yaralanması – hastalanması, malın-çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak veya durum. 

Olay nedir?
Kazaya sebep olan veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip oluşum.
Kaza nedir?
Ölüme, yaralanmalara, hastalığa, hasara veya diger kayıplara sebebiyet veren olay.
Risk nedir? 
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimine verilen addır. 
Risk değerlendirmesi nedir?
Riskin büyüklüğünü kabul etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan sürecin tamamıdır. 
ohsas,ohsas belgesi,ohsas nedir?,ohsas 18001 nedir,ohsas 18001 2007,iso 18001,ohsas 18001 belgesi,ohsas 18001:2007,iso ohsas 18001,ohsas belgesi nasıl alınır?,iş sağlığı ve güvenliği

Kabul edilebilir risk nedir? 
Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi
İSG politikasına göre, tahammül edilebileceği düzeye indirilmiş risk.

All Rights Reserved (KAS International Certification)