Akreditasyonlarımız
   
CE Belgelendirme Eğitimleri

Eğitimin Adı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜRÜN MEVZUATI VE GENEL CE BELGELENDİRME EĞİTİMİ
Eğitimin Konusu
AB ürün mevzuatı, ithalat ve ihracatçılar için bilinmesi gerekenler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarının AB ürün mevzuatıyla uyumu ve sanayiciler için zorunlu uygulamaları hakkında bilgiler verilecektir.
Programın İçeriği
Ø   CE İŞARETI İLE İLGİLİ PRENSİPLER 
Ø   “CE” İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜN GRUPLARI
Ø   CE IŞARETI UYGULAMASI TÜRKİYE’DE NE ZAMAN BAŞLADI?
Ø   “CE” İŞARETİ ÜRÜNE NASIL İLİŞTİRİLİR?
Ø   GENEL OLARAK ÜRÜNE “CE” İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER
Ø   ONAYLANMIŞ KURULUŞ NEDİR?
Ø   TÜRKİYE'DEKİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR
Ø   ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN İTHALATTA CE İŞARETİ


Eğitim Süresi: ½ Gün  


Eğitimin Adı

YENİ MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/EC)

Eğitimin Konusu
1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan ve 1 Ocak 2010 tarihinden sonra üretilecek tüm makinaların CE belgelendirilmesinde uygulanacak olan yeni makina emniyeti yönetmeliğine göre makinaların CE markalamasının nasıl yapılabileceğini tanımlamak ve makina emniyet direktifinin gereklerini açıklamak. Yeni direktif ve eski direktif arasındaki farklar ve geçiş sürecinde yapılması gereken uygulamalar anlatılacaktır. Katılımcılara CE Markalamasının ne olduğu uygulama yöntemleri ile birlikte anlatılacak, örneklerle makina emniyet direktifi tanıtılacak, teknik dosya, risk analizleri ve kullanım klavuzlarında neler bulunması gerektiği açıklanacaktır.
Programın İçeriği
Ø  YENİ MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ VE TÜRKİYEDE UYGULAMALARI
Ø  YENİ MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ VE TEMEL GEREKLERİ
Ø  YENİ MAKİNA EMNİYETİ DİREKTİFİ (2006/42/EC) TEMEL GEREKLERİNİ KARŞILAMASI ZORUNLU OLAN MAKİNA, DEĞİŞTİRİLEBİLİR EKİPMAN VE EMNİYET KOMPONENTLERİ
Ø  BASİT MAKİNALAR (EK IV’DE YER ALMAYAN) İÇİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ADIMLARI
Ø  RİSKLİ GURUP MAKİNALAR (EK IV’DE YER ALAN) İÇİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ADIMLARI
Ø  YENİ MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ HARMONİZE STANDARTLARI
Ø  EN 14121: 2007 Makinalarda Risk analizi
Ø  TEKNİK DOSYA
Ø  AT UYGUNLUK BEYANI
Eğitim Süresi: 1 Gün 


E-mail:
All Rights Reserved (KAS International Certification)