Akreditasyonlarımız
   

 

 

KAS Sertifikasyon Ltd. Şti. JAKIM – Malezya tarafından akredite edilmiş, JAKIM’in Türkiyedeki temsilcisidir.  JAKIM akrediteli bu helal belgesi uluslar arası geçerliliği olan bir belgedir. 

Helal belgelendirmesi yapılabilmesi için firmaların 3 adımı gerçekleştirmeler gerekmektedir:

 1. Dinimiz İslama  göre (4 mezhebe) ürünlerin içinde dinimizce uygun görülmemiş hammadde veya katkı maddesinin varlığı

Kuran-ı Kerim’ de geçen ve kesin olarak haram sayılmış aşağıdaki maddeleri sayabiliriz;

 1. Domuz eti ve domuzdan elde edilmiş herhangi bir madde (kıl, tüy, deri, yağ vs.)
 2. Alkol ve sarhoşluk veren maddeler
 3. Allah’tan (CC) başkası adına kesilmiş hayvanlar
 4. Kan 
 5. Leş hükmünde olan hayvanlar (örneğin kesilmeden önce hastalık veya kaza sonucu ölmüş bir sığır)

Bunların dışında bazı mezheplerce tüketilmesi yasaklanmış veya mekruh olarak görülmüş durumlar da mevcuttur. Bunlar da SORULAR- CEVAPLAR kısmında bulabilirsiniz.

 1. Firmaların ISO 22000 alt yapısını kurmaları, HACCP , GMP , GHP sistemlerini uygulamaları gerekmektedir.
 2. WHO, Kodeks, FDA gibi kabul görmüş kuruluşlarca belli bir limit konmuş, kullanımı sınırlandırılmış maddelerin limit kontrolü. 

 

Helal Belgelendirme Süreci:

 • 2.Helal Belgelendirme sözleşmesinin imzalanması
 • 3.Başvuru formunun incelenmesi (KAS Helal Denetçisi tarafından), denetimden önce firmanın neler yapması gerektiğinin firmaya bildirilmesi
 • 4.Denetimin tarihinin planlanması
 • 5.Denetimin gerçekleştirilmesi 
 • 6.Varsa uygunsuzlukların kapatılması 
 • 7.Belgelendirme Komitesi, Akademik heyet ve Ulema heyetinin kararına göre belgelendirme kararının verilmesi

 

Helal belgelendirme denetimleri her yıl tekrarlanır. Belge yıllık olarak verilir . Ayrıca firmaya haber vermeden habersiz denetimler gerçekleştirilir.  Bu habersiz denetimlerde firmanın Kas Sertifikasyona sunduğu şartlarda her hangi bir değişiklik olup olmadı, farklı bir katkı maddesi kullanılıp kullanılmadığı veya tedarikçi değişiminin olup olmadığı kontrolleri yapılır. 

  

1-Denetim, belgelendirme, karar verme, belge yayınlama süreçlerinde gayri Müslimlerin iradesinde olan kuruluş ve şahısların yayınladığı HELAL belgeleri değerlendirmeye alınmaz, kabul edilmez.
2-Denetim, belgelendirme, karar verme, belge yayınlama, üreticinin izlenmesi ve şikayetlerin değerlendirilmesi süreçlerini iyi yönetemeyen, açıkça zaafiyetlerinin kanıtları ortaya çıkmış olan kuruluş ve şahısların yayınladığı HELAL belgeleri değerlendirmeye alınmaz, kabul edilmez.

 

ZAAFİYETLER:

a)Denetimin yapılmaması
b)Referans Helal standardı (Kural Kitabı)’nın İslami kurallara tam uygun olmaması
c)Denetimin 3-5 yılda bir gibi çok seyrek yapmak
d)Habersiz-ani denetim yapmamak
e)Ticari kaygılar nedeni ile üreticinin ve ürünün önemli eksiklikleri olmasına rağmen belge vemek
f)Helal kapsamındaki ürünlerin tüm girdilerini kontrol etmemek
g)Siyasi, merkezi otorite, mahalli otorite vb. baskıları ile belge vermek
h)Belgelendirme yapan kişi veya kuruluşun kendi sahip veya ortak olduğu, iştiraki, yakın ilişkide  olduğu kuruluşların ürünlerini belgelendirmesi.
 
All Rights Reserved (KAS International Certification)