Akreditasyonlarımız
   

KALDER HAKKINDA (Türkiye Kalite Derneği)*

Kalite Derneği çağdaş kalite felselesinin ülkemizde etkinlik kazanması veya yaygınlaştırılması amacıyla 1991 yılında kurulmuştur. Derneğimiz alışılmış kalite-kontrol uygulamalarının ötesinde, çağdaş kalite felsefesini benimsemiştir. Toplam Kalite Yönetimi'ni uygulayan ve uygulamak üzere hazırlıklarını sürdüren kuruluşları bünyesinde toplamaktadır. Destekleyen 949 kuruluşu temsilen; 1351'i asil, 491'i fahri, 44'ü öğrenci olmak üzere derneğimizin toplam 1886 üyesi bulunmaktadır.

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de her geçen gün farklı sektörler, konuya ilgi göstererek kalite camiasına katılmaktadırlar. Endüstrinin hemen her sektöründen üyesi olan derneğimize, bankalar, sigorta şirketleri, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, yerel yönetimler ve silahlı kuvvetlerden katılımlar olmuştur.

Üyelerden gelen yoğun talep ve faaliyetlerin yerel merkezlerden yürütülmesinin çalışmalara güç katacağı inancı ile şube açma çalışmaları başlatılmış, bu kapsamda Ankara,İzmir,Eskişehir ve Bursa şubeleri açılmış ve bu şubeler faaliyetlerini başlatmışlardır.

Derneğimiz, çağdaş kalite anlayışının ülkemizde yaygınlaştırılabilmesi için, kurulduğu günden bugüne çeşitli araçlardan faydalanmakta ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Kalite Ödülü

Toplam kaliteyi başarı ile uygulayan kuruluşların örnek modeller olarak ortaya çıkartılması ve Toplam Kalite Yönetimi'nin daha yaygın bir biçimde Türkiye'de uygulanmasının teşvik edilmesi amacı ile KalDer ve TÜSİAD tarafından, her yıl TÜSİAD-KalDer Kalite Ödülü verilmektedir. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (E.F.Q.M.) modeli baz olarak ilk defa 1993 yılında oluşturulan bu ödülü, bugüne kadar sırasıyla BRİSA, TUSAŞ, NETAŞ, KORDSA, 1998 yılında Büyük Ödülü Arçelik, Başarı Ödülünü İpek Kağıt kazanmıştır.

Bu ödül kapsamında küçük ve orta büyüklükteki kuruluşlarımız için de ayrı bir kategori oluşturulması hazırlıkları tamamlanmış olup, 1998 yılından itibaren bu ölçekteki kuruluşlarımıza da ödül verilmeye başlanmıştır.

Ulusal Kalite Kongresi

Her yıl Kasım ayında KalDer ve TÜSİAD tarafından yerli ve yabancı uzmanların katılımı ile bir Ulusal Kalite Kongresi düzenlemektedir. Çeşitli sanayi sektörlerinden,üniversiteletden, kamu ve özel sektör kuruluşlarından uzmanların katılımı ile ilk defa 1992 yılında gerçekleştirilen kongrede sırasıyla, "Endüstride Kalite", "Hizmet Sektöründe Kalite", "İletişimde Kalite", "Eğitimde Kalite", "Siyaset Yönetiminde Kalite" ve "Ekonomi Yönetiminde Kalite" "Hukukta Kalite", "2000'li Yıllar ve TKY" konuları ana tema olarak belirlenmiştir. 2000 yılında düzenlenecek kongrede TKY ve Kamu Yönetiminde Kalite konusu ana tema olarak işlenecektir.

Eğitim Seminerleri

KalDer'in Türkiye'de toplumun tüm katmanlarında çağdaş kalite anlayışını oluşturmak ve bu anlayışı yaygınlaştırmak için geliştirdiği ürün ve hizmetlerin en önemlilerindendir. Genel Katılıma Açık ve Kuruluş İçi olarak farklı iki kategoride sunulan bu eğitimler; Ulusal Kalite Hareketi Eğitimleri, EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimleri ve Kalite Eğitimleri olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. 1992 yılından beri 25.000 kişinin katıldığı bu programlardaki eğiticilerimiz, Toplam Kalite Yolculuğu'nda yol katetmiş organizasyonların uygulamalarında fiilen yer alarak pratik deneyimleri üst seviyedeki yöneticiler ve uzmanlardır.

Uzmanlık Grupları

Bilgi üretmek, elde edilen tecrübeleri değerlendirmek, yabancı kaynaklarca üretilmiş bilgilerin ülkemize uyumlu hale getirilmesini sağlamak ve yapılan çalışmaların sonuçlarını çeşitli toplantılar veya yayınlar yoluyla geniş kesimlere aktarılması amaçlanarak dernek bünyesinde Uzmanlık Grupları oluşturulmuştur.

Derneğimiz, çeşitli yollarla ülkemize transfer olan tecrübe ve bilgi birikiminin işletme sınırları içerisinde kalmaması ve tolpumun geniş kesimleri ile paylaşılmasının sağlanması için de Uzmanlık Grupları en etkin araçlardan biri olarak görmektedir. Oluşturulmuş olan Uzmanlık Gruplarına başarılı işletmelerimizden konularının uzmanları katılmakta bir masa etrafında karşılıklı değerlendirilerek oluşturulan bu bilgiler, yayınlar ve çeşitli toplantılar yoluyla geniş kesimlere aktarılmaktadır.

Yayın Faaliyetleri

Kitap

Kalite konusunda yaşanan kaynak kitap probleminin giderilmesi amacıyla önemli kaynak kitaplar dilimize kazandırılmış veya konu ile ilgili özgün kitaplar yayınlanmıştır. Üyelere ücretsiz olarak dağıtılan bu yayınlar, ulaşılabilen tüm platformlarda satışa sunulmakta ayrıca talep eden eğitim kurumları ve kütüphanelere de ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Önce Kalite Dergisi

Kalite ile ilgili dünyada ve ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin kamuoyuna hızlı bir şekilde duyurulabilmesi ve başarılı örneklerin paylaşılması amacıyla yayımlanan Önce Kalite adlı dergimiz sekizinci yılını tamamlamıştır.

Aylık Bülten

Derneğimiz ayrıca, gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetleri güncel olarak duyurmak amacıyla Asil, Fahri tüm üyelerine gönderdiği bir Aylık Bülten'i kurulduğu günden bu yana yayınlamaya devam etmektedir.

Kalite Kütüphanesi

Kalite konusunun her geçen gün artan bir ilgi görmesi sonucu konu ile ilgili araştırma yapan kişilerin sayısı artmıştır. Bu araştırma çalışmalarına destek olmak amacıyla derneğimiz bünyemizde bir Kalite Kütüphanesi oluşturulmuş ve tüm ilgilenenlerin kullanımına sunulmuştur.

Diğer Faaliyetler

KalDer zaman zaman panel, konferans vb. toplantılar düzenlenmektedir. Ayrıca düzenlenen toplantılar için gelen davetleri, Çağdaş Kalite Anlayışını seslendireceği uygun ortamlar olarak değerlendirerek, Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu tür toplantılarda yer almaktadır.

*Bu sayfa Türkiye kalite derneğinin sayfasından alıntı yapılarak oluşturulmuştur. Bilgilendirme amaçladır. Kurumun web adresi: kalder.org

All Rights Reserved (KAS International Certification)