Akreditasyonlarımız
   

CE İŞARETLEMESİ MAKİNE VE ALET TESTLERİ (ENDÜSTRİYEL MUTFAK İÇİN)

Bu testler LVD, EMC vb. testleri kapsar. Bu yöntemlerle ürünler teste tabi tutularak onay alıp belgelendirme yapılıp yapılamayacağına karar verilir.

A- CE Uygunluk İşareti 

CE uygunluk işaretlemesi aşağıdaki biçimde "CE" harflerinden oluşur: 

CE uygunluk işareti büyültülür veya küçültülür ise, yukarıdaki çizim içinde gösterilen oranlar değişmemelidir.

CE uygunluk işareti değişken unsurları, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden küçük olamaz.

 

ce işareti-logosu nedir? standartları nedir

CE İşareti Belgelendirmesi için lütfen CE Belgesi sayfamızı ziyaret ediniz.

All Rights Reserved (KAS International Certification)