Akreditasyonlarımız
   
CEZAYİR KALİTE KONTROL SERTİFİKASI
 
Cezayir’e ihracat için bilgilendirme; ithal edilen ürünlerin uygunluğu ile ilgili talimatlara istinaden “certificate of quality control “ (Cezayir Kalite Kontrol Sertifikası) sertifikası talep edilmektedir. KASCERT  bu konuda akredite bir sertifikasyon ve kontrol kuruluşudur.
Bu karar 16.Şubat.2009 tarihli 16/DGC/2009 numaralı Cezayir Bankası tarafından Cezayir Hukuku 2004 -04 kuralına istinaden yayımlanmıştır 

YÜKLEME ÖNCESİ KONTROL İŞ AKIŞI
Müracaat 
İhracatçı uygunluk değerlendirmesi için aşağıdaki evrakları içeren müracaatını yapar.
İhraç edilmesi düşünülen ürünlerin listesi
İhracatçı, ithalatçı, (ihracatçı ile üretici farklı ise Üretici) isim adres bilgileri)
Proforma fatura, tahliye limanı adı.
İhraç edilecek ürünlerle ilgili önceden alınmış test / uygunluk sertifikaları
Yükleme öncesi gözetimlerin yapılacağı yerin belirtilmesi 
Cezayir Kalite kontrol sertifikası nedir

Döküman Uygunluk Değerlendirilmesi
 
Fiziksel Gözetim
Doküman kontrolü sırasında belirtilen ürünlerin gözetim esnasında sunulup sunulmadığı,
Ürünlerin belirtilen kurallara uygun olup olmadığı
İthalat dokümanlarında belirtildiği şekle uygun olup olmadığı
 
Uygunluğun Sertifikalandırılması 
KASCERT gözetim sertifikasında tarafımıza sunulan dokümanlara istinaden uygunluğu belgelendirir. Uygun sonuç’a istinaden uygunluk sertifikasını yayınlar.
Yayınlanan sertifika, ihracatçıya banka işlemlerini tamamlamak üzere verilir. İhracatçı ikinci orijinal kopyayı ithalatçıya ürünün ithal izinlerinin alınması için iletir.
All Rights Reserved (KAS International Certification)