Akreditasyonlarımız
   

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016'daki en önemli değişikliklerden biri, kalite yönetimini ve sürekli iyileştirmeyi kuruluşun merkezine yerleştirmesidir. Başka bir ifadeyle, yeni standart kuruluşların stratejik yönlerini kalite yönetim sistemleriyle uyumlaştırmaları için bir fırsattır. Standardın yeni versiyonunun başlangıç noktası, KYS'yi etkileyen iç ve dış tarafları ve konuları belirlemektir. Daha üstün bir stratejik bakışla bir kuruluşun performansının iyileştirilebilmesinde ve takip edilebilmesinde kullanılabilir.

Öne çıkan yeni faydalar:

 • Sürekli iyileştirmeyi kolaylaştırma: Düzenli değerlendirmeler süreçlerinizi sürekli olarak kullanmanızı, takip etmenizi ve iyileştirmenizi sağlayacaktır.

 • Pazar fırsatlarını artırma: Böylece, müşterilerinize tedarik zinciri vasıtasıyla mükemmel güvenlik, güvenilirlik ve izlenebilirlik sunabileceksiniz.

 • Etkinliği artırma: Size zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır.

 • Uyum sağlama: Düzenleyici otoritelerin desteklediği bir sistem sayesinde risklerinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır.

 • Çalışanların motive edilmeleri, sürece dahil edilmeleri ve çalışanlarla iletişim kurulması: İç süreçler daha verimli hale getirilerek ve farkındalık vurgulanarak başarılabilir.

 • Ticarete yardımcı olma: Çünkü otomotiv sektöründe faaliyet gösteren orijinal ekipman üreticileri ve tedarikçileri için bu standardın belgelendirmesi zorunludur.

IATF 16949:2016'nın Temel Gereklilikleri

Madde 1: Kapsam

Madde 2: Normatif referanslar (Standartlar içinde atıf yapılan diğer standartlar)

Madde 3: Terimler ve tanımlar

Madde 4: Kuruluşun bağlamı

Madde 5: Liderlik

Madde 6: Planlama

Madde 7: Destek

Madde 8: Operasyon

Madde 9: Performans değerlendirmesi

Madde 10: İyileştirme

IATF Nedir : Uluslar Arası Otomotiv Görev Gücü (Derneği) ISO : Uluslar Arası Standardlar Birliği

IATF ISO dan farklımıdır?

Evet farklı örgütlerdir. Hazırladıkları standardlarda farklıdır.

IATF sadece Otomotiv parçası imalatçılarıiçin standard üretmiştir.

IATF 16949 standardına göre belgeyi kimler alabilir?

-Binek Arabaları, Hafif Ticari Araçlar, Ağır Kamyonlar, Otobüsler, Motosikletler otomotiv kapsamına girer. Bu araçlara parça üreten veya orijinal yedek parça üretenler ve onlarında tedarikçileri girer. ( orijinal yedek parça olmayan piyasaya üretilen otomotiv paraç imalatçıları girmez)

Örnek: Otobüs kapısı tedarikçi girer. Kapıya kilit sistemi veren tedaikçi girer. Kilite somun veren tedarikçi girer. Somunlara kaplama yapan kaplamacı girer. Kapıda software var ise ve tedarikçiye program yazdırılıyor ise, Yazılım tedarikçide kapsama girer.

Yani zincirdeki tüm tedarikçiler belge alabilir.

 

IATF 16949 standardına göre belgeyi kimler alamaz?

 -Endüstriyel, Tarımsal ve Yollarda Kullanılması Yasak Olan Araçlar (Maden, Ormancılık, İnşaat, forklift, traktör, iş makinası, gemi, uçak  vs ) bu kapsamın dışında kalmaktadır.

-İmalatçı olmayanlar belgelendirilemez .Oto parça alım satım yapanlara belgelendirme yapılamaz.

Ancak 16949 standardı çok faydalı bir standard olduğu için, traktör, iş makinası ve diğer makine imalatçıları, beyazeşya  ( ANA ÜRETİCİLER ) tedarikçileriden (belge sahibi olmalarını istemese dahi) bu standardı uygulamalarını talep etmektedir. Bu nedenle birçok eğitimi seri üretim yapan tüm sektörlerde düzenlemekteyiz.

 

ISO/TS 16949 Neden Değişiyor?
Otomotiv Kalite Yönetim Standardındaki değişiklikler ve yenilikler otomotiv endüstrisinde son dönemde öne çıkan aşağıdaki konuları işaret etmektedir:

 • Güvenlikle ilgili parça ve süreçlerle ilgili gereklilikler

 • Mevzuattaki güncel değişikliklere uyum sağlamak için gelişmiş ürün izlenebilirlik gereklilikleri

 • Yazılım gerektiren ürünler için gereklilikler

 • NTF ve Otomotiv Endüstrisi Kılavuzu kullanımı ile ilgili garanti yönetimi süreci

 • Tedarikçi yönetimi ve gelişimi gerekliliklerinde açıklamalar

 • Kurumsal sorumluluk gerekliliklerinde ilaveler

 

Tüm IATF 16949:2016 eğitimleri genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi kuruluşunuza özel olarak da düzenlenebilir. (Bu durumda kişi başı eğitimi çok daha ucuza  satınalmış olursunuz.) Katılımcı sayısı 24 kişiye kadar ücret aynıdır.

ISO TS 16949:2009’dan IATF 16949:2016’ya başarılı bir şekilde geçiş için gerekli bilgileri edinmek. Yeni ISO yüksek seviye yapı, Annex SL, ISO 9001’deki değişiklikler ve ISO TS 16949:2009 ile karşılaştırıldığında IATF 16949:2016’daki Otomotiv Kalite Yönetim Sistemine özel farklılıklar hakkında bilgi sahibi olmak.

ISO TS 16949:2009’a aşinasınız ve IATF 16949:2016 hakkında bilgi sahibi olmak mı istiyorsunuz? Bu kapsamlı iki günlük eğitim ISO TS 16949:2009’dan IATF 16949:2016’ya geçişte ortaya çıkan değişiklikleri incelemektedir. Eğitime katılarak, mevcut Otomotiv Kalite Yönetim Sisteminizdeki boşlukları belirleyebilecek ve revize edilmiş standarda geçişinizi planlamaya başlayabileceksiniz.

Bilgi ve kayıt için için +90 232 4356100 numaralı telefondan veya egitim@kascert.com adresinden bize ulaşınız.

 

Kimler Katılmalı
IATF 16949:2016’dan kaynaklanan değişiklikleri anlaması gereken iç tetkikçilerin yanı sıra, IATF 16949:2016’ya geçişin planlama, uygulama veya yönetim aşamalarında yer alan herkes.

İşinize Faydası
Aşağıdakiler hakkında bilgi sahibi olacaksınız:

 • ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016’dan kaynaklanan temel değişiklikler

 • Yeni ve revize edilmiş terim ve tarifler

 • Bağlam, Liderlik, Planlama ve Destek başlıklarına özel yeni gereklilikler

 • Risk temelli düşünme gibi temel kavramlar

 • IATF ve revizyonun yapılmasındaki temel amaç

 • ISO TS 16949:2009’dan IATF 16949:2016’a geçişin bir sonucu olarak ortaya çıkan, Otomotiv KYS’ne özel gerekliliklerdeki değişiklikler

 • Belgelendirme takvimi

 • Eğitim Yapısı

   

All Rights Reserved (KAS International Certification)