Akreditasyonlarımız
   

ISO 14001:2015’deki Değişiklikler ve Etkileri

ISO 14001 standardının revizyon çalışmaları 2012 yılından beri devam etmektedir. 2009 yılında minör editoryal değişikliklere (ISO 14001:2004 + Cor 1:2009) uğramış, 2004 versiyonun yerini ISO 14001:2015 versiyonu alacaktır. ISO 14001:2015’ın yayımı Eylül 2015 için beklenmektedir. Eşzamanlı Uluslararası Norm Organizasyonu (International Standard Organization – ISO) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum - IAF) ortaklaşa bir geçiş süresibelirleyeceklerdir. ISO 14001:2004 veya 2009 yılındaki düzeltme versiyonuna göre sertifika almış kuruluşların çevre yönetim sistemlerini ISO 14001:2015 versiyonuna adapte etmek için 1 ile 3 yıl arası bir süre beklenmektedir.

ISO 14001:2015’deki Yapısal Değişiklikler

Yüksek Düzey Yapısı Revizyon

Yüksek Düzey Yapısı (“high level structure”) denilen yapıya sahip olacak:

 • Tüm yönetim sistemler için özdeş yapı
 • Çekirdek metinlerin ve tanımların tüm standartlarda aynı şekilde kullanılması
 • Normların daha kolay anlaşılabilirliği
 • Entegre yönetim sistemlerin daha etkin uygulanması

ISO 14001:2015’ın 10 yeni paragraf başlığı aşağıdaki gibidir:

 1. Kapsam
 2. Uyulması gereken referans
 3. Terimler ve tanımlar
 4. Kuruluşun genel durumu
 5. Liderlik
 6. Planlama
 7. Destek
 8. Operasyon
 9. Performans değerlendirme
 10. İyileştirme

İçerikteki değişiklikler

Yeni ISO 14001 standardın komite taslağı olası içerik değişikliklere yönelik önemli işaretleri taşımaktadır. Normun içeriğin tekrar değişebilmesi ile birlikte taslak revizyonu belgelenmiş kuruluşlar için neler getireceğini ilk ipuçları içermektedir.

Revize edilmiş versiyonu Plan-Uygula-Kontrol et-Önlem al döngüsüne dayalı olacağını kesindir.

Yeni ISO 14001 tedarik zincirindeki çevre boyutlara daha geniş yer vereceğini beklenir:

 • Çevre etki değerlendirmesi kuruluştaki faaliyetlerin yansıra tedarik zincirinde daha önce ve daha sonra bulunan halkaların etkilerinin de değerlendirilmesi (örneğin hammaddeler, taşıma-lojistik)
 • Ürünlerin ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca çevre etkilerin değerlendirilmesi
 • Çevre etkilerle bağlı tehdit ve fırsatların değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi

 

Yeni standardın yeni yüksek düzey yapısı ile tüm yönetim sistemi standartlarına ortak bir çatı geliyor. Bu yöntem ile tutarlılık amaçlanırken farklı yönetim sistemi standartlarının ahenk içinde çalışması odaklanıyor. Standardın en üst seviye yapıya uygun olarak gelen alt maddeleri ile tüm standartlara ortak bir dil getirmesi planlar içerisinde.

Yayınlanacak standart ile amaçlanan temel değişiklikler:

 • Liderlik vurgusu
 • Risk yönetimine olan odaklanma
 • Hedefler, ölçümleme ve değişime verilen önem
 • İletişim ve farkındalık
 • Daha az kural gerektiren gereksinimler Yeni standardın yürürlüğe girmesi ile birlikte, firmalar kalite yönetim sistemlerinin işletmenin temel süreçlerini kapsamasını daha kolay bir şekilde sağlayacak olup bundan büyük faydalar sağlayacaklardır.

Öne Çıkan Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Tüm ISO 14001:2015 eğitimleri genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi kuruluşunuza özel olarak da düzenlenebilir. (Bu durumda kişi başı eğitimi çok daha ucuza satınalmış olursunuz.) Katılımcı sayısı 24 kişiye kadar ücret aynıdır.

ISO 14001:2015 Geçiş Eğitimi

 • 1 kişi Ücreti : 450 TL + kdv ( temel eğitim + iç tetkik ) 3 günlük
 • 1 kişi Ücreti : 350 TL + kdv ( temel eğitim) 2 günlük

 

 

All Rights Reserved (KAS International Certification)